Upřesňující informace k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

V souvislosti s aktuální situací v České republice přijala společnost KÁMEN Zbraslav opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví. Naší snahou je zachovat závody v provozu, proto si prosím pečlivě přečtěte upřesňující informace v sekci aktuality.

Semimobilní úpravna kameniva

19. 5. 2017

Linka na štěrkodrtě prošla první fází opravy a úpravy v dubnu a květnu 2016, kdy byla provedena výměna primárního čelisťového drtiče.

V prvním čtvrtletí roku 2017 proběhla druhá fáze, kdy byl vyměněn hlavní přívodní kabel včetně elektroinstalace a řídícího systému úpravny, oprava sekundárního drtiče, opravy třídičů, pasových dopravníků včetně ochranných nátěrů všech ocelových konstrukcí. Tyto investice do změn nám umožnují zvýšit jak objem, tak kvalitu vyrobených štěrkodrtí.